หจก. ไอเดียอีส (สำนักงานใหญ่)
โทร 086 040 0450, 089 793 4414, 063 271 8828, 099 541 3785
  • th

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ควบคุมประตู


เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ควบคุมประตู

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ควบคุมประตู ZK X7

รองรับการทั้งงานถึง 3 ระบบ ซึ่งได้แก่ การทาบบัตรยืนยัน การสแกนลายนิ้วมือ

สอบถาม
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ควบคุมประตู ZK F18

เป็นเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่รวมคุณสมบัติของระบบควบคุมประตูเข้า-ออก และ เครื่องบันทึกเวลาไว้ในเครื่องเดียวกัน

สอบถาม
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ควบคุมประตู ZK iClock680

อ่านลายนิ้วมือ พร้อมบันทึกภาพขณะสแกน พร้อมควบคุมการเข้า-ออกประตู

สอบถาม